Vårt mål er alltid å oppfylle dine forventninger på kvalitet og service. Iblant kan dog forutsetningene for reisen forandres drastisk. Eventuelle problem eller merknader på selve flyreisen må meldes i fra direkte til flyselskapet. Er din klage rettet mot oss gjør du dette skriftlig via reklamasjonsblanketten som du finner i våre reisevilkår.