Vi formidler kun billetter og tar ikke ansvar for selve utførelsen av reisen. Hvis du ikke er fornøyd med formidlingen av flyreisen, vil vi gjerne at du sender oss synspunktene dine. Fyll i reklamasjonsskjemaet som finnes under våre reisevilkår.

Hvis du vil reklamere selve utførelsen av en flyreise, skal du henvende deg direkte til flyselskapet. For eksempel ved tidsendringer, forsinkelser eller på grunn av andre årsaker.

Hvis du krever erstatning for ekstra kostnader skal du legge ved originalkvitteringer som tydelig viser hvilke ekstrakostnader du har hatt.