Enkelte tur- og returreiser består av to enkeltbilleter. Dette for at du som kunde skal kunne få den laveste mulige prisen på reisen.  Dersom du har fått to enkeltreiser står dette i bestillingen: reiser markert med "One-way combination" består av to enkeltreiser.

I normale tilfeller reiser du som vanlig med disse billettene. Men om det blir noen endring på den ene eller begge billettene er det viktig å være oppmerksom på følgende:

·         Selv om flyreisene er bestilt samtidig er de uavhengige av hverandre. Dette innebærer at hver flyreise behandles separat ved avbestilling, endringer og andre trafikkforstyrrelser som f.eks. streik og endringer i rutetider. Flyselskapenes respektive regelverk gjelder.

·         Om noen av flyreisene endres eller blir innstilt, påvirkes ikke det andre flyet. Men regler og begrensninger i mulighetene til å booke om eller avbestille gjelder fortsatt for det andre flyet.

·         Hvis du vil avbestille hele reisen, må du avbestille begge billettene hver for seg.

·         Det kan være forskjellige regler for bagasje. Sjekk dette på respektive flyselskaps hjemmeside.