Vi kan ikke svare på COVID-19-relaterte spørsmål. For den mest oppdaterte informasjonen anbefaler vi deg på det sterkeste å kontakte flyselskapet direkte, din respektive ambassade, IATA eller CDC før du reiser.