EUs digitale COVID-sertifikat / Corona-pass vil legge til rette for sikker bevegelse av borgere i EU under COVID-19-pandemien. Den er tilgjengelig i alle EU-landene siden 1. juli 2021.

Det digitale COVID-sertifikatet er bevis på at en person har enten: blitt vaksinert mot COVID-19 mottatt et negativt testresultat eller gjenopprettet fra COVID-19 Sjekk om det er kvalifisert hos det lokale helseforetaket da de har ansvaret for å utstede sertifikatet.