Ja. Når du bestiller, må du skrive alle navnene som står i passet ditt. Flyselskapene har høye krav til sikkerhet, og da er det svært viktig at du fyller i korrekt navn i samsvar med slik det står i passet for alle reisende.

Flyselskapet tillater ingen endringer av navn eller overføring av billetter. Hvis du skriver feil navn, kan det innebære at du må kjøpe nye billetter uten å få tilbake penger for de feilaktige billettene.

Du skal skrive Æ, Ø og Å som vanlig hvis disse bokstavene står i navnet ditt i passet. Vårt system justerer siden automatisk bokstavene til AE, OE og AA.