Hvis du belastes av et flyselskap i en annen valuta enn kortets, vil banken din konvertere et slikt beløp med en valutakurs etter eget valg. I visse tilfeller kan banken din (kredittkortutstederen) belaste deg med tilleggsgebyrer som en del av gebyrvilkårene. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over dette gebyret, da det er fastsatt av banken/kredittkortutstederen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte banken/kredittkortutstederen direkte.