Passasjerer under 2 år skal oppgis som spedbarn i bestillingen. Dette betyr at spedbarnet sitter på fanget til en voksen og ikke ville bli tildelt et eget sete. Det må bestilles barnebillett må for hele reisen dersom spedbarnet fyller 2 år i løpet av reisen.