På vårt nettsted kan du bestille for maksimalt ni personer ved samme tilfelle da flyselskapene ikke tilbyr flere personer ved hvert søk. Derimot kan du alltid gjøre flere søk og legge flere bestillinger i samme varekorg.