Apartment K

Thingholtsstraeti 2-4
101, Reykjavik

Hotell beskrivelse